Facebook Chat Widget by CAIT

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC EDUVIET

Kết quả kỳ thi UD CNTT ngày 03/12/2023

Căn cứ quyết định số 1620 ngày 27/12/2023 của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt kết quả thi ứng dụng CNTT cơ bản. Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học EDUVIET thông báo kết quả kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản kỳ thi ngày 03/12/2023.
12:12 28/12/2023

Kết quả kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản kỳ thi ngày 03/12/2023 vui lòng 

DOWNLOAD TẠI ĐÂY