Facebook Chat Widget by CAIT

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC EDUVIET

Trung tâm ngoại ngữ tin học Eduviet thông báo mẫu đơn đăng ký tiếng Anh thực hành
Trung tâm ngoại ngữ tin học Eduviet Hướng dẫn ôn tập trực tuyến bài thi Ứng dụng CNTT cơ bản
Trung tâm ngoại ngữ tin học eduviet thông báo mẫu đơn thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản
Trung tâm ngoại ngữ tin học eduviet hướng dẫn thí sinh dự thi chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản cụ thể như sau
Bằng việc áp dụng nhiều công trình nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN đã nghiên cứu và phát triển hệ thống hỗ trợ kiểm tra sao chép văn bản và sửa lỗi chính tả.