Facebook Chat Widget by CAIT

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC EDUVIET

Đơn đăng ký tiếng Anh

Trung tâm ngoại ngữ tin học Eduviet thông báo mẫu đơn đăng ký tiếng Anh thực hành
12:08 02/08/2023

Trung tâm ngoại ngữ tin học Eduviet thông báo mẫu đơn đăng ký tiếng Anh thực hành tại đây

Thí sinh nộp 02 ảnh 3x4 (hoặc 4x6) và 01 bản photo CCCD hoặc hộ chiếu kèm theo đơn đăng ký dự thi này./.