Facebook Chat Widget by CAIT

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC EDUVIET

Đơn đăng ký thi tin học

Trung tâm ngoại ngữ tin học eduviet thông báo mẫu đơn thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản
12:08 01/08/2023

Trung tâm ngoại ngữ tin học eduviet thông báo mẫu đơn thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản  TẠI ĐÂY

Thí sinh nộp kèm 02 ảnh 3x4  và 01 bản phô tô Căn cước công dân hoặc Hộ Chiếu để tham dự thi