Facebook Chat Widget by CAIT

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC EDUVIET

Kết quả kỳ thi UD CNTT ngày 28,29 Tháng 10 năm 2023

Căn cứ quyết định số 1372/QĐ-SGDĐT ngày 13/11/2023 của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt kết quả thi ứng dụng CNTT cơ bản. Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học EDUVIET thông báo kết quả kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản kỳ thi ngày28,29 tháng 10 năm 2023
12:11 14/11/2023

Căn cứ quyết định số 1372/QĐ-SGDĐT ngày 13/11/2023 của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt kết quả thi ứng dụng CNTT cơ bản. Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học EDUVIET thông báo kết quả kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản kỳ thi ngày 28/29 tháng 10 năm 2023 như file đính kèm 

DOWNLOAD KẾT QUẢ TẠI ĐÂY