Facebook Chat Widget by CAIT

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC EDUVIET

Kết quả kỳ thi UD CNTT ngày 20/08/2023

Căn cứ quyết định số 1032/QĐ-SGDĐT ngày 07/09/2023 của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt kết quả thi ứng dụng CNTT cơ bản. Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học EDUVIET thông báo kết quả kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản kỳ thi ngày 20 tháng 08 năm 2023
12:09 10/09/2023

Căn cứ quyết định số 1032/QĐ-SGDĐT ngày 07/09/2023 của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt kết quả thi ứng dụng CNTT cơ bản. Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học EDUVIET thông báo kết quả kỳ thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản kỳ thi ngày 20 tháng 08 năm 2023 TẠI ĐÂY