Facebook Chat Widget by CAIT

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC EDUVIET

THÔNG BÁO KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

Căn cứ quyết định số 1431/QĐ-SGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai về việc cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ, tin học Eduviet. Quyết định số 116/QĐ-SGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai về việc cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học Eduviet hoạt động Căn cứ quyết định số 1431/QĐ-SGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai về việc giao nhiệm vụ Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cho Trung tâm ngoại ngữ, tin học Eduviet.
12:06 13/06/2024

Nhằm đáp ứng nhu cầu học và nâng cao trình độ tin học đáp ứng Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Trung tâm ngoại ngữ, tin học Eduviet thông báo kỳ thi chứng chỉ "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN TỔ CHỨC THI: Chủ nhật, ngày 23/06/2024

Ca 1: 08g00 - 09g30

Ca 2: 09g45 - 11g15

Ca 3: 13g00 - 14g30

II. HÌNH THỨC THI:

Địa điểm thi: số 236 Nguyễn Tất Thành, P.Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai

Bài thi gồm 2 phần: 

Phần Lý thuyết (30 phút): Làm bài thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan ( hệ thống tự chấm điểm)

Phần thực hành (60 phút): Làm bài thi thực hành và nộp bài qua hệ thống

Thời gian làm bài: 90 phút/2 phần thi

Không được sử dụng tài liệu khi làm bài thi